Kolubara GAS

Ostale delatnosti

Stručni Nadzor

Naš tim vrhunskih stručnjaka pruža neizostavan stručni nadzor tokom celokupnog procesa građenja objekata ili izvođenja radova za koje je dobijena građevinska dozvola. Kroz pažljivo praćenje svakog koraka, osiguravamo da se projekti realizuju u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i bezbednosti. Naša posvećenost detaljima i efikasnost u rešavanju potencijalnih izazova čine nas pouzdanim partnerom na putu ostvarivanja vaših građevinskih ciljeva.

Legalizacija

Uzimamo inicijativu u procesu legalizacije građevinskih objekata pružanjem sveobuhvatne podrške u vezi sa projektno-tehničkom dokumentacijom. Naša stručnost i dugogodišnje iskustvo omogućavaju nam da efikasno rukovodimo postupkom legalizacije, obezbeđujući da vaši projekti budu u potpunosti usaglašeni sa zakonskim zahtevima.

Tehnička Kontrola Projektne Dokumentacije

Kvalitet projektne dokumentacije ključan je za uspešan i bezbedan završetak građevinskih projekata. Naša tehnička kontrola projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu obezbeđuje da svi aspekti vašeg projekta budu pažljivo analizirani i provereni pre samog početka radova. Sprečavamo potencijalne greške i omogućavamo da svaki projekat počne sa čvrstim temeljem, čime garantujemo siguran i efikasan proces izgradnje.

Tehnički Pregled Objekata

Nakon završetka izgradnje, sprovodimo temeljite tehničke preglede objekata i izvedenih radova. Ovo je ključni korak u osiguravanju da svi delovi vašeg projekta budu u potpunosti funkcionalni, usaglašeni sa specifikacijama i zadovoljavaju sve relevantne standarde. Naš stručni tim angažovan je u oceni svakog aspekta izgrađenih objekata, pružajući vam potpunu sigurnost u ispunjenje vaših očekivanja i standarda kvaliteta.

Scroll to Top